Bc. Adam Nevole

Bakalářská práce

Řešení stability zářezových svahů na rychlostní silnici R35 úsek Ostrov Časy

Solution of the notch slopes on the speedway R35, section Ostrov - Časy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením stability svahu na rychlostní silnici R35 v úseku Ostrov Časy. V práci jsou popsány různé postupy řešení stability svahu, výsledky inženýrsko-geologického průzkumu v zájmové lokalitě a zvoleny tři alternativy řešení. V závěru je vybrána jedna, která je následně popsána. Najdete zde popis prováděné technologie, vzorové výkresy a řešení stability v programu GEO 5. Vzhledem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with solutions of slope stability on the speed road R35 on the Ostrov Časy section. This thesis examines the procedures related to the solutions of slope stability utilizing the results of engineering-geological survey and analyzes three options. The conclusion will select one option which is described in detail. You can find the description of technology, sample drawings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nevole, Adam. Řešení stability zářezových svahů na rychlostní silnici R35 úsek Ostrov Časy. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera