Mgr. Lucie Leidolfová

Bakalářská práce

Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation

Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation
Anotace:
Anotace LEIDOLFOVÁ, Lucie. Výuka anglického jazyka u mladších žáků se specifickými poruchami učení: Význam spolupráce učitele a rodičů: bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2008. 92 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Naděžda Vojtková. Bakalářská práce se zabývá problematikou výuky anglického jazyka u mladších žáků se specifickými …více
Abstract:
Annotation LEIDOLFOVÁ, Lucie. Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation: Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2008. 92 pp. Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková. Bachelor thesis deals with the problems of teaching English to young learners with specific learning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta