Mgr. Lucie Leidolfová

Bachelor's thesis

Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation

Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation
Abstract:
Anotace LEIDOLFOVÁ, Lucie. Výuka anglického jazyka u mladších žáků se specifickými poruchami učení: Význam spolupráce učitele a rodičů: bakalářská práce. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury, 2008. 92 stran. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Naděžda Vojtková. Bakalářská práce se zabývá problematikou výuky anglického jazyka u mladších žáků se specifickými …more
Abstract:
Annotation LEIDOLFOVÁ, Lucie. Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation: Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, English Language and Literature Department, 2008. 92 pp. Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková. Bachelor thesis deals with the problems of teaching English to young learners with specific learning …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta