Theses 

Redefinice interní firemní komunikace – Bc. Edita Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Edita Nováková

Diplomová práce

Redefinice interní firemní komunikace

Redefinition of internal corporate communication

Anotace: Cílem diplomové práce je na základě rozboru vnitrofiremní komunikace vyhodnotit její fungování a navrhnout možná zlepšení jak odstranit komunikační bariéry. Práce je rozdělená do dvou částí. První, teoretická, zachycuje podstatu interní komunikace, její druhy, formy a cíle. Druhá část se zaměřuje na praxi. V té je obsažena podrobná charakteristiku zkoumané společnosti, včetně etického kodexu a deskripce náplně vybraných pracovních pozic. Naleznete zde vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření a praktické návrhy na zlepšení interní komunikace. V závěru je zhodnocena stávající situace společnosti a jsou doporučena řešení vhodná k odstranění komunikačních bariér.

Abstract: The aim of the thesis is to evaluate functioning of internal communication based on an analysis of internal communication and to propose possible improvements how to eliminate the communication barriers. Thesis is divides into two parts. First, theoretical part describes the nature of internal communication, its types, forms and objectives. Second part is focused on the practice. It contains detailed characteristic of the examined company, including the code of ethics and job description of selected work positions. Evaluation of conducted survey and practical proposals for improving internal communication will be found here. The current situation of the company is evaluated and system solutions suitable for removing communication barriers are recommended at the end of the thesis.

Klíčová slova: Komunikace, interní komunikace, cíle interní komunikace, komunikační bariéry, rozbor stavu vnitropodnikové komunikace, komunikační šum, pracovní pozice, komunikační mix, metody měření interní komunikace, návrhy pro zefektivnění interní komunikace.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Hana Jonášová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28866 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Nováková, Edita. Redefinice interní firemní komunikace. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:32, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz