Bc. Michaela Brůžová

Diplomová práce

Účinnost ochrany životního prostředí - Ústecký kraj

Effectiveness of environmental protection - The Usti Region
Anotace:
Ústecký kraj se již dlouhodobě potýká s problémy zhoršené kvality životního prostředí a zvláště pak se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší je ovlivněna zejména emisemi znečišťujících látek z tepelných elektráren a tepláren, stoupající hustotou silniční dopravy a zvyšujícím se podílem lokálních topenišť na tuhá paliva v domech. Uplatňovaných opatření k ochraně prostředí v kraji je celá řada …více
Abstract:
Usti Region has already been dealing with the problems of deterioration in the quality of the environment and particularly with the deterioration of the air quality. The Air quality is affected by emissions of pollutants from thermal power stations and heating plants, increasing the density of road traffic and increasing the share of local fire with solid fuel in family houses. Applied measures to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní