Bc. Michaela Brůžová

Master's thesis

Účinnost ochrany životního prostředí - Ústecký kraj

Effectiveness of environmental protection - The Usti Region
Abstract:
Ústecký kraj se již dlouhodobě potýká s problémy zhoršené kvality životního prostředí a zvláště pak se zhoršenou kvalitou ovzduší. Kvalita ovzduší je ovlivněna zejména emisemi znečišťujících látek z tepelných elektráren a tepláren, stoupající hustotou silniční dopravy a zvyšujícím se podílem lokálních topenišť na tuhá paliva v domech. Uplatňovaných opatření k ochraně prostředí v kraji je celá řada …more
Abstract:
Usti Region has already been dealing with the problems of deterioration in the quality of the environment and particularly with the deterioration of the air quality. The Air quality is affected by emissions of pollutants from thermal power stations and heating plants, increasing the density of road traffic and increasing the share of local fire with solid fuel in family houses. Applied measures to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Jana Šmejcová
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní