Ing. Miroslav Škubna

Diplomová práce

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Ethics and Etiquette in the hotel chain Royal Spa
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza společnosti Royal Spa, týkající se konkrétní oblasti etiky a etikety. Součástí cílu diplomové práce jsou odpovědi na čtyři hypotézy, které jsem si určil před provedením vlastního výzkumu ve formě dotazníků. U zaměstnanců zjišťuji názory, postoje k danému tématu a jejich zájem o školící kurzy. Ze strany hostů je hlavním cílem prozkoumat, jak jsou spokojeni s úrovní a …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is the analysis of the Royal Spa relating to a specific area of ethics and etiquette. Part of the objectives of the thesis are the answers to the four hypotheses that I determined before performing my own research in form of questionnaires. I find the opinions of employees, their attitudes towards the topic and their interest in training courses. The main aim of the guest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Bc. Šárka Mejcharová
  • Oponent: PhDr. Helena Dudášová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství