Ing. Martin SIROVÝ

Disertační práce

Moderní systémy řízení a regulace pro energetiku

Control and Energy Efficiency Optimization of High-Power Pump and Fan Systems
Abstract:
Výkonové čerpací a ventilátorové systémy se řadí mezi nejvýznamnější spotřebiče elektrické energie. Vlivem vývoje výkonové elektroniky a frekvenčních měničů skýtají tyto systémy významný potenciál pro optimalizaci spotřeby elektrické energie plynoucí z aplikace energetické účinné otáčkové regulace na místo ztrátových, stále využívaných, zejména pasivních metod regulace průtoku. Mezi hlavní důvody, …více
Abstract:
The high-power pump and fan applications are among the main electricity appliances in a worldwide scale. Concurrently, these applications have a very significant energy-saving potential arising especially from development of high-power electronics and/or frequency converters enabling energy efficient flow control. One of the major barriers, preventing massive redesign of existing installations and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIROVÝ, Martin. Moderní systémy řízení a regulace pro energetiku. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika