Mgr. Meichen Zhang, B.A.

Master's thesis

A Comparative Study of High School Students' Learning Styles in the Czech Republic and China

A Comparative Study of High School Students' Learning Styles in the Czech Republic and China
Abstract:
V posledních letech se výzkum cizích jazyků postupně posunul z pohledu učitelů na studenty. Výzkumy ukazují, že v procesu výuky cizích jazyků jsou individuální rozdíly mezi jednotlivými studenty jedním z klíčových faktorů, které by mohly mít velký vliv na úspěch ve třídě. Jako důležitá součást individuálních rozdílů studentů přitahují styly vjemového učení stále více pozornosti učitelů cizích jazyků …more
Abstract:
In recent years, the focus of the foreign language learning research has been gradually shifted from the perspective of teachers to students. And researches show that in the process of foreign language learning, individual differences among different students is one of the key factors which could have a great influence on the success in class. As an important component of students’ individual differences …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta