Coletta Bitmanová

Bakalářská práce

Vliv statického a dynamického strečinku na výskok hráček volejbalu juniorské kategorie

Effect of Static and Dynamic Stretching on Vertical Jump of Women Volleyball Players in the Junior Age
Anotace:
Bakalářská práce přináší informace o strečinku, o jeho využití a benefitech a je zaměřena především na jeho dvě formy - statický a dynamický strečink. Tyto dva typy protažení jsou v práci porovnány jak v teoretické, tak v praktické části. Praktická část zkoumá účinek statického a dynamického strečinku na vertikální výskok po provedení smečařského rozběhu, který se používá ve volejbale. Závěr práce …více
Abstract:
The bachelor thesis provides information about stretching, its usage and benefits. It is specifically focused on two types of stretching- static and dynamic. These two types of stretching are compared in both the theoretical and the practical part. The practical part shows the effect of static and dynamic stretching on vertical jump after the hitting approach, which is used in volleyball. The conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bitmanová, Coletta. Vliv statického a dynamického strečinku na výskok hráček volejbalu juniorské kategorie. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická