Bc. Veronika Juráková

Bakalářská práce

EULEX Kosovo: Implementace komplexního přístupu ke krizovému managementu EU?

EULEX Kosovo: Implementation of a Comprehensive approach to crisis management of EU?
Anotace:
Anotace Ve světě 21. století se objevují stále nové strategické výzvy a klíčové hrozby – od terorismu až po regionální konflikty a rozvrácené státy, které už neleze řešit pouze vojenskými prostředky. Evropská unie se snaží na tyto výzvy reagovat a uvědomuje si i svůj díl odpovědnosti za zajištění stability a bezpečnosti nejen bezprostředně ve svém okolí, ale i ve světě. Nové hrozby si žádají rovněž …více
Abstract:
In the world of the 21st century new strategic challenges and key threats still appear - from terrorism to regional conflicts and rogue states, which cannot be only solved by military means. The European Union is trying to respond to these challenges and is aware of its responsibilities of ensuring stability and security not only in its immediate vicinity, but also in the world. New threats call as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia