Bc. Lenka FIALOVÁ

Master's thesis

Analýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.

Analysis of steam flow in a specific turbine stage including a seals influence
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění páry turbínovým stupněm se zahrnutím vlivu ucpávek. Na základě zadání společnosti Doosan Škoda Power, s.r.o. byl vytvořen výpočtový model turbínového stupně s nadbandážovou a hřídelovou ucpávkou, diskem a s přepouštěcím otvorem. Tento model s výpočetní sítí by vytvořen v programech ICEM a GRID PRO. Pro numerickou simulaci proudění páry byl …more
Abstract:
This thesis deals with a numeric simulation of steam flow in a specific turbine stage including a seals influence. According to the requirements of the Doosan Škoda Power company, a suitable numeric model of the turbine stage was created. Particular software ANSYS ICEM and GRID PRO were used for creating a mesh, CFX 14.5. was used for CFD calculations.The thesis is divided into two parts. While the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALOVÁ, Lenka. Analýza proudového pole stupně parní turbiny se zahrnutím vlivu ucpávek.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/