Mgr. Jakub Harnoš, Ph.D.

Disertační práce

The Consequences of CK1ε-induced Phosphorylation of the Selected Components of the WNT/β-catenin Pathway: Structural Biology Point of View

The Consequences of CK1ε-induced Phosphorylation of the Selected Components of the WNT/β-catenin Pathway: Structural Biology Point of View
Anotace:
Všechny aspekty buněčné fyziologie jsou ovlivňovány signálními drahami. Jednou z nich je i WNT signalizace, která se podílí na procesech jako embryonální vývoj, zachování homeostázy organismu anebo řízení kmenovosti. Není proto překvapující, že dysfunkce nebo deregulace této signalizace vede k poruchám vývoje organismu a může přispívat ke vzniku zhoubného bujení. WNT signalizace se dělí na: i) větev …více
Anotace:
í signálu mezi jednotlivými WNT drahami a tyto znalosti by mohly být použity pro vývoj léčiv na bázi molekulových inhibitorů/aktivátorů, které by v závislosti na daném kontextu WNT signalizaci inhibovaly či aktivovaly. Jako poslední téma této dizertační práce byl membránový receptor FZD. Jak bylo zmíněno výše, tento receptor se účastní iniciace signálu po vazbě WNT ligandu ve všech WNT drahách. My …více
Abstract:
WNT signaling represents a set of several transduction pathways crucial for the most fundamental biological processes such as embryonic development, organism homeostasis or stem cell maintenance. Not surprisingly, dysfunction or deregulation of WNT signaling has been linked to an etiology of developmental defects, inherited diseases and many types of cancer. The activation of individual WNT pathways …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Oponent: prof.Dr.biol.hum. Uwe Knippschild, Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta