Mgr. Dana Mezerová Nevosádová

Master's thesis

Dividendová politika podniků v ČR

Dividend policy of businesses in the Czech republic
Anotácia:
Práce se zabývá zhodnocením vlivu dividendových politik na výsledky hospodaření vybraných společností a jejich tržní hodnotu s tím, že pro každou společnost byla navržena taková dividendová politika, při které společnost dosahuje nejlepších výsledků. Porovnávanými společnostmi byly UNIPETROL, a.s., ČEZ a.s. a Česká spořitelna, a.s. Tyto společnosti byly vybrány záměrně tak, aby byly zastoupeny všechny …viac
Abstract:
The assignment deals with evaluation of the impact of dividend policies on the financial performance of selected companies and their market values; for each company, a dividend policy with which the company generates the best results was designed. The companies compared were UNIPETROL, a.s., ČEZ a.s. and Česká spořitelna, a.s.. These companies were selected purposefully to represent all the basic types …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedúci: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta