Mgr. Marek Sedláček

Bakalářská práce

Dopravní poloha a dostupnost nákupních center v českých městech

Transport location and accessibility of shopping centres in Czech cities
Anotace:
Tato práce se věnuje dopravní dostupnosti nákupních center na Moravě a ve Slezsku. Sumarizuje možná hodnotící kritéria, vytvořený bodovací systém, vymezení zkoumaných sídel a komplexní analýzu dopravní dostupnosti individuální a městskou dopravou, podloženou teoretickým základem. Výsledkem je aplikace zjištěných dat na konkrétní příklady nákupních center v souvislosti s jejich ekonomickou úspěšností …více
Abstract:
In this thesis we study transport accessibility in Moravia and Silesia. It summarizes possible criterions, points system, chosen cities and comprehensive analysis of accessibility by public and individual transport, based on theoretical knowledge. The point of this thesis is an application of the results of analysis on a particular shopping centres, with an accent on economic success. The thesis creates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografie