Theses 

Význam sboru dobrovolných hasičů pro život jedince na vesnici – Bc. Jitka Tesařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jitka Tesařová

Diplomová práce

Význam sboru dobrovolných hasičů pro život jedince na vesnici

The importance of volunteer firefighters in life of an individual in from a village

Anotace: Diplomová práce „Význam sboru dobrovolných hasičů pro život jedince na vesnici“ se zabývá tím, jaký význam má pro vesnici Rozstání Sbor dobrovolných hasičů, a to především pro její členy. Teoretická část se zaměřuje na vymezení volného času, životního stylu a pojednává také o prostředí a organizacích, které se volnému času věnují. Poslední část popisuje obec Rozstání a činnost SDH v obci. V empirické části jsou na základě kvalitativního výzkumu pomocí 3 částí zakotvené teorie, zpracovány rozhovory právě s obyvateli vesnice, kteří jsou členy SDH. Hlavním cílem výzkumu, v diplomové práci je zjistit, zda má členství v SDH pro jeho členy nějaký důležitý význam v jejich životě.

Abstract: The Thesis „The importance of volunteer firefighters in life of an individual in from a village" examines the importance of the volunteer service of the village of Rozstání, especially for its members. The theoretical section focuses on the definition of free time and its meaning in different environments. The last section describes the village of Rozstání and the activities and roles of the voluntary fire fighters within the village. The empirical section is based on grounded theory, processing interviews with the residents of the community who are members of the volunteer fire service. The main objective of the research in this thesis is to determine whether membership of the volunteer fire service plays an important role in the member’s lives.

Klíčová slova: Volný čas, zájmová činnost, životní styl, patologické trávení volného času, zájmové organizace, prostředí, obec Rozstání, Sbor dobrovolných hasičů.Leisure time, hobbies, lifestyle, pathological leisure, interest organizations, environment, village Rozstání, volunteer firefighters.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz