Theses 

Analýza procesu publikovaní informací v prostředí mezinárodní společnosti v rámci životního cyklu informace/produktu – Bc. Ondřej Motl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ondřej Motl

Bachelor's thesis

Analýza procesu publikovaní informací v prostředí mezinárodní společnosti v rámci životního cyklu informace/produktu

Analysis of publication process, during information/product life cycle, in environment of international company.

Anotácia: Předkládaná bakalářská práce popisuje a následně srovnává proces tvorby informace / dokumentů a proces její publikace v rámci podnikové a marketingové komunikace v prostředí národní internetové prezentace společnosti ŠKODA AUTO a.s. Tato práce se snaží přiblížit a porovnat přístupy a interní procesy dvou oddělní společnosti působících v rámci společnosti ŠKODA AUTO a.s., při tvorbě firemní komunikace. Zkoumaným jevem pak je publikační proces a životní cyklus informace v rámci publikování marketingových kampaní a tiskových zpráv společnosti.

Abstract: The present bachelor thesis describes and compares the creation process of information / document publication, in a public and marketing communication from view of ŠKODA AUTO a.s. at the national internet website. This work tries to approach and to compare internal processes of two departments operating under at ŠKODA AUTO a.s., in the public and marketing communication. Main goal of this thesis is the publishing process and life cycle of information in the context of publishing and marketing campaigns and company press releases.

Kľúčové slová: Publikační proces, Životní cyklus dokumentu, Schvalovací proces, Publikační systém, Lidské zdroje, Obsah prezentace, Korporátní prezentace, Grafické nástroje, Struktura, Komunikace. Publication process, Life cycle of document, Content workflow, Publication system, Human resources, Content of presentation, Corporate presentation, Graphical tools, Structure, Sitemap, Communication.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 11:33, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz