Mgr. Ivona Pástorová

Diplomová práce

The Constructive Role of Language in Perception of Emotions

The Constructive Role of Language in Perception of Emotions
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá vplyvom jazyka na kategorizáciu emočných vnemov z ľudských tvárí. Úvodná teoretická časť práce zhŕňa doterajšie poznatky z oblasti štúdia emócií a približuje dva protichodné prístupy – klasický a konštruktivistický. Autorka predstavuje možné spôsoby porovnania týchto smerov, a na základe metodologických poznatkov z predošlých štúdií konštatuje, že jazykové ukotvenie …více
Abstract:
This thesis addresses the effect of language on the categorization of emotional percepts from human faces. The theoretical part of the paper summarizes current findings from the studies of emotion and highlights two opposing views – classical and constructivist. The author introduces possible ways to compare these two perspectives, and based on the methodological insights from previous studies infers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.