Bc. Lenka Dvořáková

Bakalářská práce

Pojem trestného činu a subsidiarita trestního postihu

The concept of a criminal act and subsidiarity of criminal sanctions
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymezení pojmu trestného činu a subsidiaritu trestního postihu. Pojem trestného činu jsem zpracovala jak z hlediska historického vývoje, tak i z pohledu skutkové podstaty, vývojových stádií trestné činnosti, a nebo bipartice trestných činů. Subsidiaritě trestního postihu jsem se věnovala také zevrubně, tedy z hlediska historického, legálního aj.
Abstract:
The Bachelor thesis is aimed at defining the concept of a criminal act and subsidiarity of criminal sanctions. I processed the concept of the criminal act not only from historical development viewpoint, but also from state of facts, developmental stages of a crime or bipartition crimes perspective. I also thoroughly devoted myself to criminal sanctions subsidiarity from the historical and legal point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání