Bc. Zdeněk Zoubek

Bakalářská práce

Mobilní-elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje

Mobile-electronic marketing nas a competiitive struggle tool
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá elektronickým marketingem s důrazem na nástroje elektronické komunikace, a to včetně nejnovějších nástrojů mobilní komunikace. Teoretická část práce na základě pečlivé rešerše všech dostupných informací přinesla vymezení základní pojmů, definice a popis jednotlivých nástrojů elektronického marketingu. V praktické části práce je pak formou komparativní analýzy představen …více
Abstract:
The bachelor thesis flow up the electronic marketing tools, with accent on electronic communications, including the latest mobile communication tools. The theoretical part of the workbased on careful research of all available information has brought the definition of basicconcepts, definitions and descriptions of electronic marketing tools. In the practical part is through a comparative analysis introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní