Theses 

Mobilní-elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje – Bc. Zdeněk Zoubek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zdeněk Zoubek

Bakalářská práce

Mobilní-elektronický marketing jako nástroj konkurenčního boje

Mobile-electronic marketing nas a competiitive struggle tool

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá elektronickým marketingem s důrazem na nástroje elektronické komunikace, a to včetně nejnovějších nástrojů mobilní komunikace. Teoretická část práce na základě pečlivé rešerše všech dostupných informací přinesla vymezení základní pojmů, definice a popis jednotlivých nástrojů elektronického marketingu. V praktické části práce je pak formou komparativní analýzy představen aktuální stav ve využívání nových marketingových postupů s ohledem na nejpoužívanější nástroje současnosti v oblasti elektronického a mobilního marketingu. Předmětem analýzy jsou čtyři dominantní společnosti Google, Apple, Microsoft a Nokia, jejich postavení na trhu z hlediska využívání nástrojů elektronické komunikace.

Abstract: The bachelor thesis flow up the electronic marketing tools, with accent on electronic communications, including the latest mobile communication tools. The theoretical part of the workbased on careful research of all available information has brought the definition of basicconcepts, definitions and descriptions of electronic marketing tools. In the practical part is through a comparative analysis introduced, the current situation in the usage of new marketing practices with regard to the currently most widely used tool for electronic and mobile marketing. The analysis of four dominant Google, Apple, Microsoft and Nokia, its market position in terms ofthe use of electronic communication tools.

Klíčová slova: E-komerce, e-marketing, elektronická výměna dat, komparativní analýza, komunikační strategie, marketingová strategie, média, oslovení zákazníka, sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz