Monika Solařová

Bakalářská práce

Pitný režim ve stravování dětí školního věku

Drinking Regime in the Diets of School Age Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pitného režimu dětí školního věku. Teoretická část klade důraz na důležitost vody ve výživě člověka a dodržování správného příjmu a výdeje tekutin. Následně definuje rizika způsobená nevhodným příjmem tekutin a poskytuje náhled nápojů vhodných i nevhodných pro žáky základních škol. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of drinking regime of the children of the school age. The theoretical part emphasizes the importance of water in human nutrition and adherence to proper fluid intake and output. Subsequently defines risk caused by inadequate fluid intake and provides a preview of beverage suitable and unsuitable for primary school pupils. In the research part presents the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Solařová, Monika. Pitný režim ve stravování dětí školního věku . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe