Lucie LHOTKOVÁ

Bakalářská práce

Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o.

Waste management in the company AVE waste management s. r. o.
Anotace:
Moji baklářskou práci jsem vypracovala na téma "Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o. V práci představuji společnost, která nabízí veškeré služby a také se zde zaměřuji na výsledky měření skládek a spaloven.
Abstract:
My baklářskou work, I developed the theme "Waste management in the company AVE Waste Management Ltd at work constitutes a company that offers all services and also focus here on the results of landfills and incinerators.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LHOTKOVÁ, Lucie. Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí