Lucie LHOTKOVÁ

Bachelor's thesis

Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o.

Waste management in the company AVE waste management s. r. o.
Abstract:
Moji baklářskou práci jsem vypracovala na téma "Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o. V práci představuji společnost, která nabízí veškeré služby a také se zde zaměřuji na výsledky měření skládek a spaloven.
Abstract:
My baklářskou work, I developed the theme "Waste management in the company AVE Waste Management Ltd at work constitutes a company that offers all services and also focus here on the results of landfills and incinerators.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LHOTKOVÁ, Lucie. Nakládání s odpady ve společnosti AVE odpadové hospodářství s. r. o.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí