Theses 

Zdroje vod a prameny na Břeclavsku - historie, současnost a perspektivy rozvoje – Bc. Jan TRČKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy

Bc. Jan TRČKA

Diplomová práce

Zdroje vod a prameny na Břeclavsku - historie, současnost a perspektivy rozvoje

Sources of water and springs near Breclav - history, present situation and development prospects

Anotace: Diplomová práce se zabývá minerálními prameny a lázeňskými místy v okrese Břeclav se zaměřením na jejich historii, současnost a perspektivy rozvoje. Pozornost je věnována jak legislativě, tak lázeňství v Lednici a Pasohlávkách. Zájem je soustředěn i na lázeňství v Německu se zaměřením na lázně Bad Füssing. V Lázních Lednice a mezi občany obce Lednice proběhlo dotazníkové šetření, vedoucí ke zjištění kvality lázeňských služeb a vlivu lázeňského místa na život v obci.

Abstract: Master thesis deals with mineralsprings and spa resort in the distrikt of Breclav, focusing on the history, present situation and development prospects. Attentionis paid to both legislation and spa in Lednice and Pasohlávky. Interest is focused on spa resorts in Germany with a focus on Bad Fussing. In the Spa Lednice and between Citizen Lednice surfy was carried out, to determine whether the quality of spaservices and influence of the spa places to live in the village.

Klíčová slova: přírodní prameny, lázeňská místa, okres Břeclav, Lednice, Pasohlávky, Bad Füssing

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219007 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

TRČKA, Jan. Zdroje vod a prameny na Břeclavsku - historie, současnost a perspektivy rozvoje. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:44, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz