Diana Wurczerová

Bakalářská práce

Muž ako obeť domáceho násilie

Muž ako obeť domáceho násilia
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je upozornit na fakt, že i muž se může stát obětí domácího násilí. V dnešní době se již více diskutuje o této problematice, ale v popředí stále stojí problematika domácího násilí vůči ženám nebo dětem. Druhotným cílem je zjistit postoj veřejnosti k dané problematice, zda si vůbec uvědomuje, že i muž může být obětí. Na začátku teoretické části jsem se zaměřila na definici …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to draw attention to the fact that even a man can become the victim of domestic violence. Nowadays, this issue is already being discussed, but the issue of domestic violence against women or children is still at the forefront. The second goal is to determine the attitude of the public to the issue whether they are aware that even a man can be a victim. At the …více
Abstract:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je upozorniť na fakt, že aj muž sa môže stať obeťou domáceho násilia. V dnešnej dobe sa už viac diskutuje o tejto problematike, ale v popredí stále stojí problematika domáceho násilia voči ženám alebo deťom. Druhotným cieľom je zistiť postoj verejnosti k danej problematike, či si vôbec uvedomujú, že aj muž môže byť obeťou. Na začiatku teoretickej časti som sa zamerala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Jan Hejda
  • Oponent: Boris Kováč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69152