Bc. Miroslav Golian

Bakalářská práce

Elektronové vlastnosti kobaltitů studovaných pomocí elipsometrie

Electronic properties of cobaltites studied with ellipsometry
Abstract:
In this bachelor thesis we study thin films of cobaltites La1-xSrxCoO3 deposited on the LSAT substrate. The reasons for studying these materials are their remarkeble properties regarding mainly the diversity of the phase diagram that includes ferromanetism, paramagnetism and also strain induced ferromagnetism. In total, six samples with various strontium concetrations were studied by broadband ellipsometry …více
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme výzkumu tenkých vrstev kobaltitů La1-xSrxCoO3 deponovaných na substrát LSAT. Motivací výzkumu těchto materiálu jsou jejich pozoruhodné vlastnosti, zejména co se týče pestrosti fázového diagramu. Fázový diagram kobaltitů zahrnuje feromagnetismus, paramagnetismus, ale například i napětím indukovaný feromagnetismus. Studovaných bylo celkem šest vzorků o různých koncentracích …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta