Jan JÍLEK

Bakalářská práce

Návrh výměníku tepla (deskový výměník z grafitových kompozitů - typ sůl - sůl, vstupní teplota 720°C)

Graphite composite heat exchanger design (type ? salt ?salt, inlet 720°C)
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje soupis používaných LSI C/C kompozitů a jejich vlastností. Podobně je toto provedeno s potenciálními médii ve výměníku. Z těchto nabytých znalostí je určen typ materiálu pro konstrukci výměníku a látka pro médium ve výměníku. Následuje návrh deskového výměníku pro zadané hodnoty.
Abstract:
This work deals with the properties of the liquid silicon infiltrated graphite composite, with the properties of molten salts. Obtained knowledges lead to the choice of the materials for design the heat exchanger.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Valenta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JÍLEK, Jan. Návrh výměníku tepla (deskový výměník z grafitových kompozitů - typ sůl - sůl, vstupní teplota 720°C) . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení