Bc. Ladislava Blažková

Bakalářská práce

Mediální reprezentace válečného invalidy v sociálně zaměřeném časopise první republiky. Diskurzivní analýza textů z časopisu Válečný poškozenec

Mass media representation of war invalid by social periodical of the First Republic. Discourse analysis of texts of Válečný poškozenec magazine
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mediální reprezentací válečného invalidy v období po první světové válce. Analyzované texty pochází z časopisu Válečný poškozenec. Toto periodikum vycházelo v poválečném období a jako první se plně věnovalo problematice válečných invalidů. Cílem této analýzy je určit a popsat mechanismy utváření mediálního obrazu válečného invalidy a také odhalit diskurzivní modely, …více
Abstract:
My bachelor's degree thesis analyses mass media representation of the post-war handicapped, a subject matter thereof. Assessed extracts come from the periodical of the name of Valecny poskozenec, possibly interpreted as A Post-War Impaired. The post-war period was when this periodical began to be published and stood as the only one to devote its complete attention to the post-war handicapped. Determination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií