Michala NAJBRTOVÁ

Diplomová práce

Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín

Public greenery as soft factor in the development of the city Děčín
Anotace:
Diplomová práce nese název ?Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín?. Zabývá se problematikou měkkých faktorů s důrazem na veřejnou zeleň, především pak parky a zelené plochy. Cílem práce je detailní analýza měkkého faktoru veřejná zeleně na příkladu města Děčín a následné hodnocení vlivu tohoto faktoru na rozvoj města. Práce nabízí také vybrané možnosti profilace měkkého faktoru v podmínkách …více
Abstract:
The Diploma Thesis is entitled ?The public greenery as a soft factor of the development of the Town of Děčín?. It deals with the issue of the soft factors with the emphasis being placed on the public greenery, particularly parks and green areas. The objective of the Thesis is a detailed analysis of the soft factor of the public greenery through the example of the Town of Děčín followed by an assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJBRTOVÁ, Michala. Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie