Theses 

Informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů – Bc. Martina Vostřezová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Vostřezová

Diplomová práce

Informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů

Information Systems in Human Resource Management

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na téma informačních systémů na podporu řízení lidských zdrojů. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů a je představen postupný vývoj přístupu a řízení lidských zdrojů. V následující části je diplomová práce soustředěna na informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů, jejich vývoj a současné trendy. V závěru práce je provedena analýza funkčnosti těchto personálních informačních systémů a postojů k současným trendům v oblasti řízení lidských zdrojů v podnicích potravinářského průmyslu.

Abstract: The thesis is focused on the theme of Information Systems in Human Resource Management. The first part of the project deals with the basic definition of terms in the field of human resources management and a gradual development of approach to management of human resources. The next part of the thesis focuses on information systems supporting human resources management, development and current trends. In conclusion, there is the analysis of functions of HRIS and the analysis of attitudes to current trends in the human resources management in companies of food industry.

Klíčová slova: Lidské zdroje, řízení lidských zdrojů, personální management, informační systém na podporu řízení lidských zdrojů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33125 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Vostřezová, Martina. Informační systémy na podporu řízení lidských zdrojů. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz