Petra VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení

Information (financial and non financial) and their importance for economical management
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na významné finanční a nefinanční informace a jejich použití pro ekonomické a finanční řízení podniku. Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace konkrétního podniku RAVAK a.s. Bakalářská práce charakterizuje jednotlivé položky účetní závěrky, které následně aplikuje ve finanční analýze a charakterizuje pojem manažerské účetnictví, finanční účetnictví a finanční …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on significant financial and non-financial information and their use in economic and financial management of the company. The aim of this thesis is to evaluate financial situation of selected company, RAVAK a.s. Bachelor thesis characterizes individual items of final financial statements and uses them as the information base for prepared financial analysis. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Petra. Informace (finanční a nefinanční) a jejich význam pro ekonomické řízení. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/