Mgr. Lukáš Pražák

Bakalářská práce

Minoritní kvartérní benzo[c]fenthridinové alkaloidy – jejich izolace a biologické účinky

Minor quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids - their isolation and biological effects
Anotace:
Tato práce se zabývá minoritními kvartérními benzo[c]fenanthridinovými alkaloidy: sanguirubinem, sanguilutinem, chelirubinem, chelilutinem a makarpinem. Teoretická část se věnuje jejich chemickým vlastnostem, biologickým účinkům a uvádí dosud popsané metody jejich separace. Praktická část je věnována ověření jedné z těchto separačních metod.
Abstract:
This thesis is interested in minor quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids: sanguirubine, sanguilutine, chelirubine, chelilutine and macarpine. Theoretical part of this thesis engages in thein chemical properties, biological activities and states described methods of separation of these alkaloids. Practical part of thesis is devoted to attestation of one of this separation method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie