Bc. Jana Brunnerová

Master's thesis

Využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku

The use of interactive board in the development of communication skills for preschool children with hearing handicap
Abstract:
BRUNNEROVÁ, Jana. Využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým postižením v předškolním věku : diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2012. Vedoucí diplomové práce PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí se sluchovým …more
Abstract:
BRUNNEROVÁ, Jana. The use of interactive board in the development of communication skills for preschool children with hearing handicap: thesis. Brno: Masaryk University, The Faculty of Education, Department of Special pedagogy, 2012. Head of the thesis PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. This thesis deals with the possibilities of using interactive whiteboards in the development of communication skills of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta