Zuzana Ľochová

Bachelor's thesis

Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie

Výuka operačního výzkumu na vysokých školách v ČR a SR – vícekriteriální hodnocení
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnání výuky operačního výzkumu na veřejných vysokých školách v České a Slovenské republice. Pomocí metod vícekriteriálního hodnocení byl sestaven žebříček škol. Údaje o jednotlivých školách byly získány z internetových stránek škol.V teoretické části se nachází charakteristika, disciplíny a historie operačního výzkumu. Praktická část je zaměřená na popis a problémy …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare operational research tuition at public universities in the Czech Republic and Slovakia. Multi-criteria decision-making methods were used to create school ranking. Data of individual schools were retrieved from their websites.The theoretical part presents definition, discipline and history of operational research. The practical part deals with description …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie výuky operačného výskumu na verejných vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Pomocou metód viackriteriálneho hodnotenia bol zostavený rebríček škôl. Údaje o jednotlivých školách boli získané z internetových stránok škôl. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika, disciplíny a história operačného výskumu. Praktická časť je zameraná na popis …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Martina Kuncová
  • Reader: Jan Fábry

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76884