Zuzana Ľochová

Bachelor's thesis

Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie

Výuka operačního výzkumu na vysokých školách v ČR a SR – vícekriteriální hodnocení
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je porovnání výuky operačního výzkumu na veřejných vysokých školách v České a Slovenské republice. Pomocí metod vícekriteriálního hodnocení byl sestaven žebříček škol. Údaje o jednotlivých školách byly získány z internetových stránek škol.V teoretické části se nachází charakteristika, disciplíny a historie operačního výzkumu. Praktická část je zaměřená na popis a problémy …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare operational research tuition at public universities in the Czech Republic and Slovakia. Multi-criteria decision-making methods were used to create school ranking. Data of individual schools were retrieved from their websites.The theoretical part presents definition, discipline and history of operational research. The practical part deals with description …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie výuky operačného výskumu na verejných vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Pomocou metód viackriteriálneho hodnotenia bol zostavený rebríček škôl. Údaje o jednotlivých školách boli získané z internetových stránok škôl. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika, disciplíny a história operačného výskumu. Praktická časť je zameraná na popis …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Martina Kuncová
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76884