Bc. Tomáš Jelen

Diplomová práce

Povolání novináře: příčiny fluktuace zaměstnanců na pozici redaktora zpravodajství ve vybraném městě

Profession of a journalist: causes of employee turnover of news reporters in selected city
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikovat hlavní příčiny fluktuace novinářů ve vybraném městě. Diplomová práce má tři části. V teoretických kapitolách se autor zabývá konceptualizací pojmů, které ve výzkumu používá. Kromě zpřesnění významu fluktuace samotné jsou v této části práce přiblíženy i pojmy novinář, respektive redaktor zpravodajství, a názor jako verbalizovaná osobní zkušenost. Metodická část …více
Abstract:
This diploma thesis aims to identify main causes of employee turnover of journalists in a selected city. It consists of three main parts. In theoretical chapters author deals with conceptualisation of main terms used in research. Besides fluctuation itself, text focuses on following concepts: journalism, news reporter and perception. Methodological part aims to clarify the research strategy. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií