Bc. Zuzana Němečková

Diplomová práce

Příčiny vzniku prostorového shlukování firem na maloobchodních trzích

Reasons for spatial clustering of firms in retail markets
Anotace:
Diplomová práce pojednává o příčinách prostorového shlukování firem na maloobchodních trzích. Zabývá se představením již existujících prací o této problematice, vyšetřováním faktorů podněcujících prodejce, nabízející blízce substituční zboží, k umisťování se na trhu ve vzájemné blízkosti a popisem vlastního modelu řešení problematiky, jehož součástí je i srovnání s již existujícími modely.
Abstract:
The diploma thesis deals with the reasons for spatial clustering of firms in retail markets. The emphasis is placed on presentment of the essential features of this concept, on presentment of the factors encouraging retailers to placing on the market close together and on description of my own model together with a comparison of this model and previous models.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta