Mgr. Martin Loučka

Diplomová práce

Integrita počítačového programu v kontextu vývoje software

The Integrity of a Computer Program in the Context of Software Development
Anotace:
Práce se zabývá právními aspekty vývoje a distribuce počítačových programů. Nosné téma je integrita díla – počítačového programu, jakožto základní autorské právo autora, které brání změnám a jiným zásahům do díla. Postupně se práce při výkladu tématu dotkne vzniku a limitů autorskoprávní ochrany počítačových programů, problematice distribučního balíkku, odvozeného díla a následně shrne možné způsoby …více
Abstract:
This thesis deals with legal aspects of computer programs development and distribution. The main topis is the integrity of a work – computer program, as a basic right preventing the work to be modified or otherwise manipulated with. Gradually the thesis analyses the questions regarding creation of a work and limits of its copyrightability, then distribution package, derivative works and sums up possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Lucie Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo