Bc. Nathalie Marková

Diplomová práce

Expertise in the Czech energy industry: A field analysis

Expertise in the Czech energy industry: A field analysis
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumání charakteristik českého energetického expertního pole. Za tímto účelem bylo využito datového souboru sestaveného z veřejně dostupných dat a jeho analýza pomocí konceptu pole Pierra Bourdieua. Charakterizace pole byla z hlediska individuálních atributů provedena pomocí standardní popisné statistiky. Poté bylo využito analýzy sociálních sítí, která byla použita za účelem …více
Abstract:
This research explores the Czech energy expert field characteristics. It uses a dataset compiled from publicly available sources which is analysed by using Bourdieu’s concept of field. To that end, standard descriptive statistics are applied to characterise the field in terms of the experts’ individual attributes and social network analysis is used to capture the experts’ conference co-occurrences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost