Theses 

Krajinná paměť venkova – Libor Vávra

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Agroekologie

Libor Vávra

Bakalářská práce

Krajinná paměť venkova

Memory of rural landscape

Anotace: Tématem této bakalářské práce je krajinná paměť venkova. Konkrétně se jedná obec Věstín, nacházející se v kraji Vysočina, v oblasti Nedvědické vrchoviny. Metodou, použitou v této práci, byla literární rešerše a srovnávací metoda. V první části byly zjištěny základní údaje o vybraném katastru a třech vesnicích nacházejících se v tomto území. V další části je zpracována primární struktura a sekundární struktura. Následuje srovnání krajinářské, fyzicko-geografické, ekologické a historicko-kulturní. V závěru, kde jsou řešeny výsledky, je uvedeno, že matricí byla v minulosti orná půda a dnes jsou to lesy. Nejvíce změn bylo naznáno při krajinářském srovnávání, kdy se po scelování pozemků velmi změnil krajinný ráz a velká změna nastala i poté, co byly postaveny areály zemědělských družstev a bytová jednotka ve Věstíně.

Abstract: Main topic of thesis is memory of rural landscape. The research is focused on Věstín municipality situated in region Vysočina in Nedvědická vrchovina. Literary research and comparative analysis are applied methods. In the first part of the research, basic informations concerning three villages within chosen municipality were find out. Next part deals with primary and secundary structure and is followed by landscape, physical-geographic, ecologic and cultural-historical comparision. Closing part presents results, where is stated that arable land was metrix in past, but was replaced by woods in present. Most changes were gathered in landscape comparison - uniting of lands and building new collective farms and housing estate in Věstín, contributed to the changes of landscape character.

Klíčová slova: krajinná paměť, změny krajiny, Věstín, venkov, Věstínek, Bolešín

Keywords: landscape memory, countreyside, landscape changes, Věstín, Věstínek, Bolešín

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Milada Šťastná
  • Oponent: Igor Kyselka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/44929 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:12, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz