Mgr. Tereza Vrbová

Bachelor's thesis

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Abstract:
Předmětem předkládané práce „Spádovost za službami ve vybraném regionu“ je analýza obslužnosti regionu Mohelnice. Zkoumáno bylo všech 14 obcí regionu, a to v parciálních oblastech zdravotnictví, školství, maloobchodu a služeb, na nadlokální a mikroregionální úrovni. Data potřebná k vymezení středisek a jejich spádovosti byla získána pomocí anketárního šetření mezi zástupci jednotlivých obcí. Byla vymezena …more
Abstract:
The subject of this thesis “Travel to Services in Selected Region“ is to analyse the travel to services in the Mohelnice region. All 14 municipalities were examined, in areas of healthcare, education, retail and services. The necessary data were obtained by questionnaire distributed among the municipalities´ representatives. Based on the research findings, partial regions were established within areas …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2018
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilhan
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta