Michal Zwinger

Diplomová práce

Challenges of People Management in MEMOS Software

Výzvy řízení lidí v MEMOS Software
Anotace:
Organicky rostoucí společnosti obvykle dosáhnou takového bodu, kdy řizení lidí začne být natolik náročné, že již přímo ovlivňuje další rozvoj společnosti. Tato diplomová práce ve své první části porkývá nutné základní témata pro řízení lidí, obzvláště komunikaci, pracovní motivaci, design pracovní pozice a leadership. V druhé části této práce je zaostřeno na empirický výzkum konkrétní situace uvnitř …více
Abstract:
Organically growing companies usually reach a point when people management starts to be challenging up to such scale that influences their further development. This master thesis in its first part covers basic topics essential for people management, especially communication, work motivation, job design and leadership. In the second part of this work is focus put on empiric research of a concrete situation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Tereza Králová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28837