Ľuboš Turis

Bakalářská práce

Customer Experience

Customer Experience
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to design a concept for optimisation of relationships with customers on the basis of Customer Experience. The theoretical part deals with the findings for this subject, which are set in the traditional marketing environment. The focus is on the directly applicable optimisation of relationships with customers grounded in Customer Experience. The practical part is …více
Abstract:
Bakalárska práca má za cieľ navrhnúť koncept pre optimalizáciu vzťahu so zákazníkmi na báze Customer Experience. Teoretická časť sa venuje poznatkom na túto tému, ktoré sú zasadené do prostredia tradičného marketingu. Zameranie je na teóriu priamo použiteľnú pre optimalizáciu vzťahu so zákazníkmi na základe Customer Experience. Praktická časť je zameraná na obecný koncept podľa ktorého môžu postupovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Cenek
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma