Theses 

Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s. – Bc. Kateřina Plecháčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Kateřina Plecháčová

Diplomová práce

Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.

Evaluation and motivation of employees in Seco GROUP a. s.

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a motivaci pracovníků ve společnosti Seco GROUP a. s. Jejím předmětem je analýza systému motivace pracovníků a navržení efektivnějšího systému hodnocení pracovníků ve společnosti. Účelem práce je návrh vhodných řešení vedoucích ke zlepšení stávající situace v této personální oblasti. Teoretická část je tvořena literární rešerší. Praktická část obsahuje charakteristiku organizace a systému hodnocení a motivace pracovníků, analýzu systému provedenou na základě dotazníkového šetření a vlastní návrh autora. Navržená inovace přinese společnosti spokojenější, motivované a loajální pracovníky, kteří budou vykazovat vyšší produktivitu práce.

Abstract: The diploma thesis deals with the evaluation and motivation of employees in the Seco GROUP a. s. company. The subject of the thesis is to analyse the employee motivation system and to propose more efficient evaluation system. The main objective of the thesis is to propose an appropriate solution which would improve the current situation in the field of human resource management. The theoretical part consists of a literature review. The practical part contains the characteristic of the company, its evaluation and motivation system, the analysis of the system based on questionnaire survey and author's own proposal. This innovation provides the company with more satisfied, motivated and loyal employees who will increase their labour productivity.

Klíčová slova: hodnocení pracovníků, motivace pracovníků, systém hodnocení, metody hodnocení pracovního výkonu, hodnotící rozhovor, motivační systém, analýza, dotazníkové šetření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28583 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Plecháčová, Kateřina. Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:43, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz