Bc. Kateřina BLÁHOVÁ

Master's thesis

Vnímání bolesti versus management bolesti v profesi sestry

The perception of pain versus pain management in the nursing profession
Abstract:
Práce je věnována vymezení problematiky managementu bolesti, role sester v rámci práce s pacientem s bolestí a zejména vnímáni bolesti pacientů sestrami. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a přiblížit postupy managementu bolesti a zároveň zviditelnit, jak sestry vnímají a prožívají péči o pacienta s bolestí. Vypracování empirické části práce bylo provedeno formou kvalitativního výzkumného šetření …more
Abstract:
The thesis deals with a definition of pain management issues, role of nurses working with patients in pain and, particularly, perception of pain of patients by nurses. The objective of the research was to identify and to study pain management procedures and, at the same time, to present how nurses perceive and experience the care of patients in pain. The empirical part of the thesis was performed through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLÁHOVÁ, Kateřina. Vnímání bolesti versus management bolesti v profesi sestry. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Sciences

Master programme / field:
Nursing / Nursing in Selected Clinical Disciplines

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses sgvdgy sgvdgy/2
14/5/2018
Folders
Files
Bulanova, L.
15/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.