Bc. Kateřina BLÁHOVÁ

Diplomová práce

Vnímání bolesti versus management bolesti v profesi sestry

The perception of pain versus pain management in the nursing profession
Anotace:
Práce je věnována vymezení problematiky managementu bolesti, role sester v rámci práce s pacientem s bolestí a zejména vnímáni bolesti pacientů sestrami. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit a přiblížit postupy managementu bolesti a zároveň zviditelnit, jak sestry vnímají a prožívají péči o pacienta s bolestí. Vypracování empirické části práce bylo provedeno formou kvalitativního výzkumného šetření …více
Abstract:
The thesis deals with a definition of pain management issues, role of nurses working with patients in pain and, particularly, perception of pain of patients by nurses. The objective of the research was to identify and to study pain management procedures and, at the same time, to present how nurses perceive and experience the care of patients in pain. The empirical part of the thesis was performed through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Kateřina. Vnímání bolesti versus management bolesti v profesi sestry. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sgvdgy sgvdgy/2
14. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulanova, L.
15. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.