RNDr. Jakub Valčík

Disertační práce

Similarity Models for Human Motion Data

Similarity Models for Human Motion Data
Anotace:
Motion Capture (MoCap) data představují digitalizovaný lidský pohyb formou proudu dat 3D póz - konfigurací lidské kostry. Nahrávání pohybových aktivit, díky stále dostupnějším a vyspělejším senzorovým technologiím, přitahuje pozornost k novým technikám efektivního ukládání, zpracování (klasifikace a analýza) a vyhledávání MoCap dat. Tato práce se zaměřuje na studium MoCap dat za účelem návrhu nových …více
Abstract:
Motion Capture (MoCap) data represent digitized human motion in the form of stream of 3D human skeleton configurations (poses). Capturing human movement activities through more and more available sensor technologies draws an attention towards new techniques for efficient and effective MoCap data storing, processing (e.g., classification and analysis) and retrieval. This work aims to study MoCap data …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 7. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., Assoc. Prof. Stéphane Marchand-Maillet

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky