Bc. Jaroslava Kuncířová

Diplomová práce

Gold-MSI: Adaptace testu všeobecné hudebnosti a jeho využití v pedagogické praxi

Gold-MSI: Adaptation of Goldsmiths Musical Sophistication Index and its utilization in teaching practice
Anotace:
Hudební psychologie je obor na pomezí hudební vědy a psychologie a zabývá se studiem hudebního chování a prožívání. Ve světě již tento obor prošel jistým vývojem, ovšem v České republice se jím nezabývá mnoho badatelů, a proto je zde nedostatek psychodiagnostických nástrojů. Tato diplomová práce se zaměřuje na adaptaci již existujícího britského testu Gold-MSI určeného pro širokou veřejnost, který …více
Abstract:
Musical psychology is a scientific discipline which draws from musicology and psychology and studies musical behavior and experience. It is already well-established abroad, but in the Czech Republic there is only a small number of researchers and the field suffers a lack of psychodiagnostic instruments. In this thesis, we performed an adaptation of an existing British questionnaire Gold-MSI for general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.