Bc. Jiřina Lojková

Diplomová práce

Vyšetřovací experiment

Investigative experiment
Anotace:
Vyšetřovací experiment je jeden ze zvláštních způsobů dokazování a v kriminalistice se na něj pohlíží jako na specifickou kriminalistickou metodu. Tato diplomová práce má za cíl důkladné rozebrání a přiblížení tohoto tématu jak z pohledu trestního práva, tak především i z pohledu kriminalistiky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřená na přiblížení …více
Abstract:
The investigative experiment is one of the special ways of proving and in criminalistics it is seen as a specific criminalistics method. This diploma thesis aims to thoroughly analyze and approach this topic both from the point of view of criminal law and, above all, from the point of view of criminalistics. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part brings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní